Köpvillkor

1.Åldersgräns

Personer som är under 18 år får inte handla nikotinportioner. Om vi upptäcker att en minderårig försökt göra en beställning kontaktar vi målsman per brev eller telefon. Vi har ett system och rutinmässiga kontroller som gör det mer eller mindre omöjligt för en minderårig att dels beställa våra produkter samt att legitimation kontrolleras vid uthämtning av paket.
Beställning i någon annan persons namn (urkundsförfalskning) polisanmäls. Varje order granskas och vid misstanke om oegentligheter förbehåller sig xqs.com rätten att neka ditt köp.


2.Pris

Alla köp sker i svenska kronor (SEK). I priserna ingår alltid skatt och moms. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som xqs.com inte råder över, t ex förändrade skatte- eller momsförhållanden. Avgift för frakt tillkommer enligt aktuell tariff, och i kassan ser du alltid det totala priset. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.


3.Köp

Webbplatsen är en svensk webbplats därför faller webbplatsen under Sveriges jurisdiktionslagar.  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms Tingsrätt ska vara första instans. (The cardholder´s responsibility regarding jurisdiction laws is stated on the website). Kortbetalning med betal eller kreditkort som Visa, Mastercard, American Express, Eurocard m,m. Avgift 0kr

I samband med en beställning får du en preliminär orderbekräftelse per e-post. Avtal om köp träffas först efter att xqs.com kontrollerat köparens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc.


4.Leveranser

Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar inom Sverige. Beställning före kl. 13.30 (helgfri vardag) skickas vanligtvis samma dag, annars skickas beställningen nästföljande vardag. Det kan hända att vissa varor för tillfället är slut. I dessa fall kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Alla beställningar skickas med DHL till ditt närmaste postombud där du som gjort beställning får hämta ut paketet mot legitimering. Vid leveransförsening i mer än 5 dagar bör du vänligen kontakta xqs.com. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt absolut bästa för att fullfölja din beställning. Ersättning utgår inte vid en eventuell Force majeure. Mer information under fliken Frakt & Leveranstid.

FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.


5.Transport

Vi står för transportrisken från vårt lager till ditt ombud i Sverige, som vi skickat din beställning till. Till exempel om ditt paket skulle komma bort, vara skadat eller sakna varor ersätter vi dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss, till exempel när du vill byta ut varor.


6.Delad order

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.


7.Betalning

Alla våra betalningar sköts av Klarna.
Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor från Klarna här)’


8.Ej uthämtat paket

Om du inte hämtar ut ditt paket hos ditt postombud inom liggetiden (14 dagar) debiteras du en frakt- och administrationsavgift på 150 kronor.


9.Garanti

Upp till 6 månaders garanti gäller på alla dosor. Det är mycket viktigt att du som kund behåller dosan/dosorna du köpt. Det finns en seriekod på alla dosor som vi måste ha för att kunna reklamera produkten.


10.Reklamationsrätt

Viktig information: Vid alla typer av reklamationer måste du uppvisa ett faktiskt fel. Behåll därför den defekta produkten, kasta eller bruka den inte. Släng inte dosan då den har koder som måste uppges till tillverkaren, har du inte dosan kvar så godkänns inte reklamationen.

Du som konsument har enligt Konsumentköplagen (SFS 2022:260) rätt att reklamera varor som är felaktiga under förutsättning att felet uppstod inom tre (3) år från att varan avlämnats till dig och att du meddelat xqs.com om felet inom skälig tid efter du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vad som anses vara inom skälig tid bedöms från fall till fall och avgörs med hänsyn till varans beskaffenhet men reklamation som görs inom två (2) månader från att det felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid. Om du önskar reklamera en vara ska du kontakta vår support så snart som möjligt.
Observera att en snusdosa kan ha begränsad hållbarhet. Det är din plikt att ange och efter krav visa hur felen märks eller förekommer.
Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är berättigad och att felet inte uppstått i samband med felanvändning av dig som kund.
Bifoga en kopia av fakturan/ordernummer som bevis för att produkten köps från xqs.com. Vid en godkänd reklamation betalas ersättning ut för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen.

Observera: Vi tar ej emot returer som skickas som rek. paket eller mot postförskott, då vi ej har möjlighet att utkvittera dessa. Vi tar ej ansvar för bristfällig emballering i samband med retur av varor och det kan EJ rekommenderas att returnera varor i papperskuvert.

Det är mycket viktigt vid returer men extra viktigt vid reklamationer att man packar ordentligt så det inte skadas under transport. Skulle man inte följa något av detta och vi får det skadat så kommer inte reklamationen godkännas.

För att ett avtal ska kunna ingås är nedanstående information nödvändig:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-mailadress

Personupplysningar registreras med det ändamål att kunna leverera varan till dig. Personupplysningarna registreras hos xqs.com och sparas i fem år, därefter försvinner upplysningarna. Vid insamling av personliga upplysningar via vår hemsida säkrar vi att du alltid är införstådd med. Information angiven till xqs.com vidarebefordras eller säljs inte vidare till någon tredje part och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Detta gäller från och med 1/5-2022


11.Ångerrätt och retur

Det beviljas 14 dagars ångerrätt, under förutsättning att varan är oanvänd eller obruten. Omkostnader kring frakt på originalordern och returen står kunden själv för. Detta gäller från det då du som kund meddelat ånger om varan. Ångerrätten kan dock bara utnyttjas så länge varan är i samma skick och mängd som vid leverans. Skulle varan inte vara förpackad väl vid retur av ångrad vara har xqs.se rätt att göra ett värdeminskningsavdrag med upp till 100% av varans värde. Vid köp av snusdosor hos xqs.com är det viktigt att snusdosan inte är öppnad. Önskar du använda dig av ångerrätten ber vi dig att skicka ett mejl till info@xqs.se. Kontakta oss med ordernummer och beskrivning på att du vill ångra ditt köp. Blir varan skadad eller försämrad på grund av bristfällig förpackning förlorar du som kund ångerrätten. Återbetalning vid ångerrätt sker inom 14 dagar efter mottagandet av returen utan dröjsmål med samma medel som den ursprungliga betalningen (om inte annat önskas). Återbetalningen sker fortast möjligt via överföring till din bank när xqs.com har kontrollerat att din tillbaka skickade vara lever upp till våra returneringsstadgar.

Observera: Vi tar ej emot returer skickade som reklamation.


12.Sekretess & säkerhet, personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter så som namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla bästa möjliga. xqs.com kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (annan person, eller annat företag). I de fall där vi misstänker ett minderårigt köp, kontaktas du alltid per e-post och vi begär ditt fulla personnummer. Ditt personnummer sparas hos oss och vi använder det för att verifiera att du som köpare är myndig.


13.Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, t.ex. vår (www.xqs.com) till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation, Din Varukorg mm, samt tredjeparts-cookies för Google Analytics och Trustpilot när du surfar runt hos oss. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. Har du övriga frågor gällande villkor och lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida Hallå konsument (Öppnas i nytt fönster)


14.Tvist

Vår målsättning är alltid att göra dig så nöjd som möjligt. Skulle vi mot förmodan hamna i en tvist följer xqs.com alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.


15.Varors beskaffenhet

Trots att vi gör allt vi kan för att informationen på xqs.com skall vara så korrekt som möjligt i hänseende till bild, beskrivning och övrig information om produkten, kan ibland varors beskaffenhet skilja sig i verkligheten. Innehållet skall dock alltid vara det samma som det som beställdes.

18
Ej under 18 år

Denna produkt innehåller nikotin som är ett
mycket beroendeframkallande ämne.

Trustpilot